Algemene Voorwaarden

Cinefood is geen bedrijf. Het is een verzamelnaam die wij gebruiken in de samenwerking met Cinemajestic, Comencis en Catering Zutphen.

Algemene Voorwaarden voor de locatie en de film: https://www.cinemajestic.nl/algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het eten: https://cateringzutphen.nl/wp-content/uploads/2016/04/AlgemenevoorwaardenvanCateringZutphen.pdf

Betalingen voor tickets verlopen via Comencis te Zutphen.

Aanvullende reglementen:

– Onze evenementen kennen een kostprijs. In ons concept een flinke kostprijs. Bij het uitblijven van voldoende deelname behouden we ons het recht om het betreffende evenement te cancellen. Dit doen wij uiterlijk 5 dagen van te voren. Van alle gekochte tickets zullen we dan het geld retourneren met spoed op de bij ons bekende bankrekeningnummers.

– Wij vragen u Corona en leeftijds reglementen na te leven zoals deze bij de evenementen duidelijk zijn weergegeven. Voor Coronareglementen gelden natuurlijk ook de gebruikelijke RVIM regels op locatie. Mocht u op het evenement zich niet aan deze regels kunnen of willen houden dan kunnen we u de toegang ontzeggen zonder terugbetaling. De boetes zijn voor ons namelijk erg hoog.